آقای مهندس حمید مسلمی

Engineer Hamid Moslemi

مربی و دانشجوی دکتری

Researcher ID: (23481)

10
19
4
1
3
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

 • مربی هرمزگان

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مربی حق التدریس دانشگاه هرمزگان (1397-1398)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره اتوکد - جهاد دانشگاهی جیرفت (1396)
 • دوره Gps - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان (1396)
 • دوره ناظرین گلخانه - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان (1392)

سایر موارد

 • داور مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
 • همکاری در داوری مقالات دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی
 • عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • داور نشریه سد و نیروگاه برق آبی
 • عضویت در کمیته داوری اولین کنفرانس بین المللی مهندسی آب و محیط زیست
 • عضویت در کمیته داوری چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار