خانم دکتر زهرا کیانی

Dr. zahra kiani

Researcher ID: (211036)

20
2
4
9
2

باسلام،دارای مدرک دکتر ی مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد نیشابور،کارشناسی ارشد مهندسی گاز و کارشناسی مهندسی شیمی گرایش نفت هستم دارای سوابق حرفه ای در آزمایشگاه شرکت نفت،مدرس دانشگاه،مدیرکنترل کیفیت،کارشناس پژوهش و مطالعات شورای اسلامی،دارا میباشم

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Zahra Kiani a , Rahele Zhiani b,c, * , Susan Khosroyar d , Alireza Motavalizadehkakhky b Malihesadat Hosseiny UiO-66/btb/Pd as a stable catalyst reduction of 4-nitrophenol into 4-aminophenol
 •  Zahra Kiani a , Rahele Zhiani b,c, * , Susan Khosroyar d , Alireza Motavalizadehkakhky b, *Malihesadat Hosseiny b Selective reduction of nitro-compounds to primary amines by tetrapyridinoporphyrazinato zinc (II) supported on DFNS

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

 • استاد مدعو دانشگاه ازاد نیشابور(1401-1401)
 • استاد مدعو دانشگاه بجنورد(1401-1401)
 • استاد مدعو انقلاب اسلامی بجنورد(1401-1402)

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مهندسی شیمی دانشگاه ازاد نیشابور1396-1400
 • کارشناسی ارشد مهندس انتقال و بهره برداری گاز آزاد قوچان1394-1396

سوابق شغلی و تخصصی

 • مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر (1401-1402)
 • کارآموز دفتر برنامه ریزی اب و فاضلا (1398)
 • سابقه کار صنعتی در ازمایشگاه شرکت نفت (1393-1394)
 • سابقه کار صنعتی در مدیریت کنترل کیفیت سردخانه میوه (1397-1398)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی و تجهیزات فرآیندی با نرم افزار HYSYS - انجمن مهندسان نفت ایران
 • مدل سازی جر یان سیال و جامدات در مهندسی نفت و شیمی با نرم افزار کامسول - انجمن مهندسان نفت ایران
 • ترسیم و نقشه خوانی مدارک صنعتی با کمک اتوکد P&ID - انجمن مهندسان نفت ایران
 • طراحی شبکه مبدل های حرارتی و تکنولوژی پینچ با ASPEN Energy Analyzer - انجمن مهندسان نفت ایران
 • شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با اسپن پلاس ASPEN PLUS - انجمن مهندسان نفت ایران
 • دینامیک سیالات محاسباتی CFD - انجمن مهندسان نفت ایران
 • دوره آموزشی سیستم های مدیر یت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001 - دانشگاه علوم پزشکی
 • افسر ایمنی مقدماتی - عماد استوار صنعت
 • افسر ایمنی پیشرفته - عماد استوار صنعت