آقای دکتر محسن حسنی

Dr. mohsen hasani

دکتری مدیریت کسب و کار

Researcher ID: (20581)

1
1
4
9

تالیفات

  • کتاب راه کارهای نرم افزار هوشمند (سخنوران) - 1395 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیریت نرم افزار دادگستری های استان مرکزی و البرز (1393-تاکنون)
  • تدریس دانشگاهی در تدریس در آموزشگاه های آزاد (1383-تاکنون)
  • تدریس دانشگاهی در تدریس آزاد در زمینه های هوشمندسازی کسب و کار ، مدیریت کسب و کار ، بازاریابی و فروش (1392-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مدیریت شرکت رایانه تایماز (1383-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای صنعتی و سازمانی (1379-1394)
  • سابقه کار صنعتی در مشاوره بهبود و توسعه کسب و کار (1394-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مشاوره هوشمندسازی کسب و کار (1394-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مشاوره به استارتاپی ها (1392-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در تدریس دروس دانشگاهی در واحدهای علمی کاربردی اراک و کرج (1394-تاکنون)