آقای احسان نعمتی

Ehsan nemati

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (203759)

13
10
1
1
8
2
5
3

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • پایان نامه جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی (دانشگاه مازندران) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • نائب رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری کاتبان صلح و عدل آمارد (1397-1399)
 • عضو هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری رسا (1397-1399)
 • دبیر هیئت ورزش هاکی شهرستان آمل (1399-تاکنون)
 • کارمند سازمان زندان‌ها ‌و اقدامات تأمینی و تربیتی (1399-1402)
 • وکیل دادگستری (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول نشریه میثاق دانشگاه مازندران (1395-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول نشریه عدل و داد دانشگاه شمال (1392-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • شایسته تقدیر منتخب نخستین آئین نکوداشت نام آوران دانشگاه شمال (1402)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • نشریات و روزنامه نگاری - دانشگاه مازندران (1397)
 • کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری - انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری (1396)
 • همایش ملی و تخصصی آموزش محیط زیست - دانشگام پیام نور (1396)
 • تنظیم قرارداد - دانشگاه شمال (1393)
 • تمرین عملی دعاوی حقوقی - دانشگاه شمال (1393)