آقای فرهاد عباس گندمکار

Farhad Abbas Gandomkar

استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185190)

25
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی