خانم دکتر زهرا رنجبر

Dr. Zahra Ranjbar

هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185097)

26
6
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی