خانم دکتر فروزان کریمی

Dr. Foruzan Karimi

دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Researcher ID: (184261)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران