آقای دکتر ناصر جمالزاده

Dr. Nasser Jamalzadeh

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183982)

19
58
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی