آقای نوذر نخعی

Nozar Nakhaei

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179268)

1
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی