آقای یاشار زهفروش

Yashar Zehforoush

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178912)

13
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی