آقای دکتر صابر جلیلی

Dr. saber jalili

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178523)

29
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی