آقای دکتر جعفر قادری

Dr. Jafar Ghaderi

استادیار دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178479)

7
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی