آقای مهندس سپهر سماک

Engineer Sepehr Sammak

پژوهشگر و محقق

Researcher ID: (115055)

18
2
4
31
20
6

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Sammak Sepehr, Rezaei R, Sammak N.,"A Review of Renewable Energy in the Middle East"., International association of energy, environment and economy.,Istanbul,Turkey,2020. http://iaeee.org/index.php/past-conferences/iceee2020/
 •  Sammak Sepehr, Sammak N.,"The trend of renewable energy growth until 2050".,International association of energy, environment and economy.,Istanbul,Turkey,2020. http://iaeee.org/index.php/past-conferences/iceee2020/
 •  Rezaei R, Sammak S, Rabieyan F., " Job opportunities in the renewable energy industry until 2050"., International association of energy, environment and economy.,Istanbul,Turkey,2020. http://iaeee.org/index.php/past-conferences/iceee2020/
 •  Sammak Sepehr, Sammak N., "Human need for artificial intelligence in energy storage" International association of energy, environment and economy.,Istanbul,Turkey,2020.http://globalpublisher.org/ijaeu-volume-1-issue-1/
 •  Sammak Sepehr.,"Using Artificial Intelligence in Renewable Energies".,International Conference on Smart Energy Systems and Environmental Engineering.,Munich, Germany,2021.http://iaeee.org/index.php/sesee-2021/
 •  Sammak Sepehr.,"Use of Solar Energy in the Automotive Industry".,International Conference on Smart Energy Systems and Environmental Engineering.,Munich,Germany,2021.http://globalpublisher.org/ijaeu-volume-1-issue-2/

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • آموزش ریاضیات مقطع راهنمایی و دبیرستان (1390-1392)
 • آموزش زبان انگلیسی مقطع راهنمایی و دبیرستان (1391-1393)
 • سابقه کار صنعتی در طراح محدود تبلیغاتی شرکت بسکین رابینز (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در طراح محدود تبلیغاتی شرکت قهوه لاوازا (1394-1395)

جوایز و افتخارات

 • گواهینامه مقاله "Use of solar energy in the automotive industry" از کنفرانس بین المللی سیستم های هوشمند انرژی و مهندسی محیط زیست ؛ کشور آلمان - مونیخ و نمایه شده در پایگاه استنادیglobalpublisher.org ،ثبت شده در Google Scholar (2021)
 • گواهینامه مقاله "Using artificial intelligence in renewable energies" از کنفرانس بین المللی سیستم های هوشمند انرژی و مهندسی محیط زیست ؛ کشور آلمان - مونیخ و نمایه شده در پایگاه استنادیglobalpublisher.org، ثبت شده در Google Scholar (2021)
 • گواهینامه بین المللی حضور " "Science Nordic Certificate "Sweden -Norway -Finland -Denmark -Iceland " در اولین کنفرانس بین المللی تبریز (2021)
 • اخذ تقدیرنامه حضور در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت از QAL انگلستان (2020)
 • گواهینامه مقاله " The impact of the COVID-19 on global oil prices" از DNW اتریش (2020)
 • گواهینامه مقاله " The impact of the COVID-19 on global oil prices" از ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت ؛ کشور ایران- تهران و نمایه شده در پایگاه استنادی CIVILICA (2020)
 • گواهینامه مقاله " A brief overview of the underground storage of natural gas in salt caves" از DNW اتریش (2020)
 • گواهینامه مقاله " A brief overview of the underground storage of natural gas in salt caves" از ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت ؛ کشور ایران- تهران و نمایه شده در پایگاه استنادی CIVILICA (2020)
 • گواهینامه مقاله " Human need for artificial intelligence in energy storage" از کنفرانس بین المللی انرژی ، محیط زیست و اقتصاد ؛ کشور ترکیه - استانبول و نمایه شده در پایگاه استنادیglobalpublisher.org،ثبت شده در Google Scholar (2020)
 • گواهینامه مقاله " The trend of renewable energy growth until 2050" از کنفرانس بین المللی انرژی ، محیط زیست و اقتصاد ؛ کشور ترکیه - استانبول و نمایه شده در پایگاه استنادیglobalpublisher.org،ثبت شده در Google Scholar (2020)
 • گواهینامه مقاله " Job opportunities in the renewable energy industry until 2050" از کنفرانس بین المللی انرژی ، محیط زیست و اقتصاد ؛ کشور ترکیه - استانبول و نمایه شده در پایگاه استنادیglobalpublisher.org،ثبت شده در Google Scholar (2020)
 • گواهینامه مقاله " A Review of Renewable Energy in the Middle East" از کنفرانس بین المللی انرژی ، محیط زیست و اقتصاد ؛ کشور ترکیه - استانبول و نمایه شده در پایگاه استنادیglobalpublisher.org،ثبت شده در Google Scholar (2020)
 • اخذ گواهینامه کارگاه آموزشی "هوشمندسازی منازل-مقدماتی" از مرکز جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر (1401)
 • گواهینامه مقاله " An Overview of the History of Oil and Gas Consuming Countries" از هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت ؛ کشور ایران- تهران و نمایه شده در پایگاه استنادی CIVILICA (1400)
 • گواهینامه مقاله "Impact of Nanotechnology Performance on EOR from Oil Reservoirs" از پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE؛ کشور ایران،همدان (1399)
 • گواهینامه مقاله "The Need for OPEC to Price Oil and the Impact of Covid-19 on the World Oil Economy" از پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE؛ کشور ایران،همدان (1399)
 • گواهینامه مقاله "Cleaning of Petroleum-contaminated Soils Using Thermal Carbon Dioxide" از پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE؛ کشور ایران،همدان (1399)
 • گواهینامه مقاله " Behavior of gaseous hydrates in fluid saturation flow (water and gas)" از پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE؛ کشور ایران،همدان (1399)
 • اخذ گواهینامه حضور و ارائه سخنرانی در پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE؛ کشور ایران،همدان (1399)
 • گواهینامه مقاله "تاثیر فلوئید اینکلوژن های زمین شناختی در اکتشاف نفت" از نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی.ایران، تهران و ثبت شده در پایگاه استنادی ISC (1399)
 • گواهینامه مقاله "بررسی مخازن ماسه سنگی با روش EOR " از نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی.ایران، تهران و ثبت شده در پایگاه استنادی ISC (1399)
 • گواهینامه مقاله "A brief overview of oil production in the Middle East" از اولین کنفرانس بین المللی مهندسی و فناوری ؛ کشور ایران - تبریز (1399)
 • گواهینامه مقاله" Energy management by artificial intelligence systems" از سومین دوره همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست، پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف ؛ کشور ایران- تهران و نمایه شده در پایگاه استنادی CIVILICA ، ISC (1399)
 • اخذ گواهینامه آموزشی "نرم افزار سالیدورک" از انجمن علمی مهندسین نفت ایران (1399)
 • گواهینامه مقاله " کاربرد هوش مصنوعی در ساختمان ها" از همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست، پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف ؛ کشور ایران- تهران و نمایه شده در پایگاه استنادی CIVILICA ، ISC و Elmnet (1398)
 • گواهینامه مقاله " رفتار تولیدی گاز از طریق فشار زدایی" از همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست، پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف ؛ کشور ایران- تهران و نمایه شده در پایگاه استنادی CIVILICA ، ISC و Elmnet (1398)
 • گواهینامه مقاله" بهینه سازی سیستم انرژی هیبریدی به کمک هوش مصنوعی" از همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست، پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف ؛ کشور ایران- تهران و نمایه شده در پایگاه استنادی CIVILICA ، ISC و Elmnet (1398)
 • گواهینامه مقاله" برداشت و ذخیره سازی انرژی خورشیدی به کمک پنل های خودکار" از همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست، پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف ؛ کشور ایران- تهران و نمایه شده در پایگاه استنادی CIVILICA ، ISC و Elmnet (1398)
 • گواهینامه مقاله " استفاده از طیف خورشیدی مولد در جهت ذخیره ی انرژی خورشیدی " از همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب،انرژی و محیط زیست،پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف ؛ کشور ایران- تهران و نمایه شده در پایگاه استنادی CIVILICA ، ISC و Elmnet (1398)
 • اخذ تقدیرنامه حضور در کنفرانس دانش آموزی فیزیک ایران از طرف آموزش و پرورش شهرستان نیشابور (1389)
 • اخذ تقدیرنامه حضور در کنفرانس دانش آموزی فیزیک ایران از طرف آموزش و پرورش استان کرمان (1387)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه آموزشی "هوشمندسازی منازل-مقدماتی" - مرکز جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر (1401)
 • هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت - مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (1400)
 • ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت - مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (1399)
 • کنفرانس بین المللی انرژی ، محیط زیست و اقتصاد - انجمن بین المللی انرژی،کشور ترکیه- استانبول (1399)
 • وبینار مکانیزم و مدلسازی تولید ماسه در چاههای نفت و گاز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1399)
 • پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی وHSE - همدان-دبیرخانه دائمی همایش (1399)
 • اولین کنفرانس مهندسی و فناوری - دانشگاه سراسری تبریز (1399)
 • کنفرانس بین المللی سیستم های هوشمند انرژی و مهندسی محیط زیست - انجمن بین المللی انرژی ،کشور آلمان - مونیخ (1399)
 • سومین دوره همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب ، انرژی و محیط زیست - پژوهشگاه علوم و فناوری ، دانشگاه صنعتی شریف (1399)
 • کنفرانس انرژی و مواد - دانشگاه علوم تحقیقات (1399)
 • آموزش "نرم افزار سالیدورک" - انجمن علمی مهندسین نفت ایران (1399)
 • همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در آب ، انرژی و محیط زیست - پژوهشگاه علوم و فناوری ، دانشگاه صنعتی شریف (1398)
 • نخستین جشنواره انرژی و مواد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1397)
 • مقاله نویسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1397)
 • سخنرانی اعضاء شرکت دانش بنیان رایا انرژی پارس پترو - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1396)
 • کارگاه آموزشی انرژیهای نوین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1396)
 • حقوق و قراردادهای نفت و گاز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1396)
 • آشنایی با موقعیت های شغلی در صنعت نفت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1396)
 • گردهمایی دانش آموزی فیزیک ایران - آموزش و پرورش شهرستان نیشابور (1389)
 • گردهمایی دانش آموزی فیزیک ایران - آموزش و پرورش استان کرمان (1387)

سایر موارد

 • پژوهش : تاثیر میدان های بزرگ مغناطیسی برروی رشد مرکبات (1387) انجمن فیزیک ایران
 • پژوهش : تاثیر میدان الکتریکی برروی حرکت قطرات آب (1389) انجمن فیزیک ایران