آقای مهندس سعید زنگنه

Engineer Saeed Zanganeh

بنیانگذار، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آسمونى

Researcher ID: (112270)

3
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در کارشناس انفورماتیک - مرکز بهداشت غرب تهران (1386-1387)
  • مدیر پورتال آسمونی (1382-تاکنون)
  • سابقه تدریس در تدریس علوم کامپیوتر (1389-1391)
  • مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت درگاه داده آسمان (1398-تاکنون)