آقای دکتر جواد حسینی

Dr. javad hosseini

دبیر

Researcher ID: (111724)

6
8
4
5
3
2

دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب کتاب اصول و کلیات سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) (ماهواره) - 1399 - فارسی
 • کتاب کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در آموزش و پرورش (ماهواره) - 1398 - فارسی
 • کتاب مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توریسم در ایران (ماهواره) - 1397 - فارسی
 • کتاب زیر ساخت داده های مکانیSDI (ماهوارره) - 1394 - فارسی
 • کتاب بهترین عملکردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری (ماهواره) - 1394 - فارسی
 • کتاب بهترین فنون سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درمدیریت محیطی (ماهواره) - 1394 - فارسی
 • کتاب پژواک پژوهش (حبله رود) - 1391 - فارسی
 • پایان نامه ارزیابی تحقق پذیری اهداف طرح های شهری طی 10 سال اخیر (دانشگاه آزاد واحد سمنان) - 1385 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • رییس (1387-7)
 • سابقه تدریس در دانشیار معلم (1386-1402)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر (1395-2)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس (1384-19)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس (1385-15)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر استان تهران - شهرستان پاکدشت (1402)
 • پژوهشگر برتر استان تهران-شهرستان پاکدشت (1401)
 • دبیر نمونه استان سمنان (1392)