فساد علمی استادان دانشگاهی

26 اردیبهشت 1403 - خواندن 3 دقیقه - 61 بازدید

مدرک گرایی یکی از معضلات اجتماعی رایج در ایران است که به معنی توجه صرف به کسب مدارک تحصیلی بدون توجه به یادگیری واقعی و کسب مهارت است.این پدیده باعث شده افراد بسیاری تنها برای گرفتن مدرک به دانشگاه بروند، بدون اینکه انگیزه یادگیری داشته باشند مدرک گرایی در ایران ریشه در نگاه از بالا به پایین به مدارک تحصیلی پایین تر دارد. همچنین افزایش تعداد موسسات آموزش عالی و موسسات غیرانتفاعی نیز به این مسئله دامن زده است.این پدیده برای نظام آموزشی و کل جامعه آسیب های جدی دارد. مدرک گرایی باعث حذف خلاقیت و یادگیری مهارت محور می شود. در عین حال، مدرک گرایی با اشتغال نیز ارتباط دارد و می تواند به بیکاری دامن بزند این رویه در کشور فساد افسار گسیخته ای بر جامعه دانشگاهی وارد کرده است تا حدی که برخی اساتید گرایش به فساد علمی پیدا کرده اند. و به جای طرح مباحث علمی روز دنیا و مباحث کاربردی در رشته به طرح مباحث منسوخ شده و فاقد ارزش علمی ۵۰ سال پیش می پردازند!!!! مباحثی که در خارج از ایران هیچ ارزشی ندارند و حتی ممکن است خارجی ها به این سطح از دانش بخندند!!! شما تصور کنید که یک استاد دانشگاه دولتی ماهی ۵۰ تا ۶۰ میلیون از دولت حقوق دریافت می کند اما به دانشجوهایی که با زحمت وارد دانشگاه شده اند طرح درسی را ارایه می دهد که فاقد نوآوری خلاقیت و منطق علمی است با رفرنس های قدیمی!!!! تصور کنید در کل دانشگاه های کشور چه دولتی، آزاد، پیام نور و.... این اتفاق افتاده است مثلا ۵۰۰۰ استاد در دانشگاهای مختلف کشور با حقوق ۵۰ تا ۶۰ میلیونی به همین شیوه تدریس می کند و دانشجو در نمی یابد که مباحث این درس چه بوده و کاربردش در رشته اش کجا قرار گرفته است هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ماهانه وارد زباله می شود و هیچ بهره وری آموزشی در کشور رقم نمی خورد و قشر دانشجوی جامعه روز به روز بیکارتر و فقیرتر می شود!!!! با وجود بیش از ۲۴۰۰ دانشگاه مختلف در کشور و جلو زدن از آمریکا و چین در صدور مدرک دانشگاهی هیچ بهره وری در کشور نیست فقط نگاه سمت فساد آموزشی و صرفا درآمدی دانشگاها هست.