آقای دکتر محمدرضا قدسی

Dr. Mohammad Reza Ghodsi

دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

Researcher ID: (81144)

16
1
2
4
4
5
16
5
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  "A Robust Controller Design for Load Frequency Control in Islanded Microgrid Clusters", Hindawi Limited, (2022), Vol 2022, No : 1-12
 •  "Microgrid Stability Improvement Using a Deep Neural Network Controller Based VSG", Hindawi Limited, (2022), Vol 2022, No : 1-17

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • پایان نامه ترکیب انرژی خورشیدی و سیستم های برق اضطراری بدون وقفه (UPS) با مبدل های الکترونیک قدرت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد) - 1394 - فارسی
 • پایان نامه تنظیم‌کننده خودکار ولتاژ(AVR) تحریک ژنراتور نیروگاه رامین اهواز (مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان) - 1391 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در عضو هیئت علمی، گروه الکترونیک و ابزاردقیق، آموزشکده شهید چمران- اهواز، دانشگاه فنی و حرفه ای استان خوزستان، ایران (1395-1401)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس گروه مهندسی و نظارت ابزاردقیق، شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، خوزستان، ایران (1398-1400)
 • سابقه کار صنعتی در گروه ابزاردقیق، تعمیرات و نگهداری، شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، خوزستان، ایران (1382-1398)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس مهندسی و نظارت تجهیزات فشار قوی و ضعیف، شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، خوزستان، ایران (1401-1402)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر، مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو (1399)
 • پژوهشگر ممتاز، سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان (1398)
 • کارگر بسیجی نمونه، سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان (1393)
 • کارگر نمونه، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نیروگاه رامین (1390)
 • کارگر بسیجی نمونه، سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان (1389)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • سنسورها و ترانسدیوسرها - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1401)
 • نرم افزار متلب -آزمایشگاه مجازی بررسی سیستم های قدرت ۱ - شرکت فناوران پایاساز رایبد (1401)
 • نرم افزار متلب -آزمایشگاه مجازی بررسی سیستم های قدرت 2 - شرکت فناوران پایاساز رایبد (1401)
 • دوره امنیت سیستم های کنترلی و شبکه های صنعتی اسکادا (وزارت نیرو-پدافند) - شرکت اوژن تدبیر پارس (1401)
 • دوره های آموزشی تربیت مدرس (ویژه وزارت نیرو) - مرکز آموزش مدیریت دولتی (1401)
 • مدارات فرمان - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1400)
 • طراحی سیستم کنترل پیشرفته - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1399)
 • کارگاه آموزشی مدیریت دانش - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1394)
 • سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1393)
 • دانش سیاسی و اجتماعی - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1393)
 • گزارش نویسی کاربردی وشیوه نگارش نامه های اداری - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1392)
 • کارگاه آموزشی پژوه های پایان یافته تحقیقات - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1391)
 • اصول الکترونیک - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1388)
 • زبان انگلیسی - مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (1388)
 • دوره آموزشی اصول و مفاهیم کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری فشار - شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین (1385)
 • دوره آموزشی مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون عمومی - شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین (1385)

سایر موارد

 • جزوه درس نقشه خوانی نیروگاه -1399
 • جزوه درس کارگاه عمومی برق و ابزاردقیق-1400
 • جزوه درس کنترل نیروگاه-1400
 • جزوه درس مبانی ماشین های الکتریکی-1400
 • جزوه درس حفاظت و سیستم های کسب اطلاعات-1401