رضایت جنسی و میزان درآمد همسران

25 اردیبهشت 1403 - خواندن 4 دقیقه - 281 بازدید

رابطه بین روابط جنسی همسران و درآمد خانوار رابطه پیچیده ای است، به طوری که مطالعات مختلف نشان می دهد که درآمد می تواند تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت و صمیمیت زناشویی داشته باشد.


 پیچیدگی رابطه بین رضایت از درآمد و رضایت زناشویی در اغلب مطالعات مورد اشاره بوده است . اختلاف درآمد در یک ازدواج برای زوجین ( هر دو شاغل) می تواند هزینه های روانی و جنسی داشته باشد که می تواند بر کیفیت کلی رابطه و رضایتمندی زناشویی تاثیر بگذارد.

 درآمد خانوار می تواند تاثیر قابل توجهی بر روابط جنسی همسران داشته باشد، به طوری که زوج های کم درآمد با چالش های بیشتری در حفظ صمیمیت مواجه میشوند(کارنی، 2020).


سطوح بالاتر تحصیلات برای هر دو همسر به طرق مختلف بر رضایت زناشویی تاثیر مثبت دارد:

 1. تحصیلات عالی با درآمدهای بالاتر همراه است که می تواند استرس مالی را کاهش دهد و کیفیت زناشویی را بهبود بخشد. مطالعات نشان داده است که تحصیلات عالی مخصوصا برای زنان تاثیر مثبتی بر درآمد شوهران آنها دارد.

 2. زوج ها با تحصیلات تکمیلی تمایل به روابط بهتر ، سلامت معنوی و سازگاری بیشتری دارند که در نهایت رضایت زناشویی را افزایش می دهد. بنظر میرسد تحصیلات بیشتر ارزش های زوجین را متعالی و همسو می کند.

 3. زوج هایی که سطح تحصیلات مشابهی دارند به احتمال زیاد اهداف و انتظارات زندگی سازگاری دارند که منجر به رضایت زناشویی بیشتر می شود. همگامی آموزشی میتواند رضایت زناشویی را تسهیل کند.

 4. تاثیر مثبت آموزش بر رضایت زناشویی بر حسب جنسیت، سن و محل زندگی متفاوت است. این تاثیر برای زنان، زوج های جوان تر، و کسانی که در مناطق شهری زندگی می کنند، آشکارتر است.

 5. بهبود دسترسی به آموزش، شکستن موانع ایدئولوژیک و حمایت جامعه از همه خانواده ها می تواند به افزایش رضایت زناشویی کمک گند تحصیلات عالی برای هر دو طرف، به ویژه زمانی که مشابه باشد، از طریق مکانیسم های اقتصادی، روانی و اجتماعی، کیفیت زناشویی را افزایش می دهد.

سیاست هایی که فرصت های آموزشی را گسترش می دهند، می توانند تاثیرات مثبتی بر پیامدهای زناشویی داشته باشند


 اگرچه میدانیم رابطه بین درآمد و رضایت زناشویی و تاب آوری جنسی تعاملات پیچیده ای برقرار است و تحت تاثیر عوامل مختلفی است اما تحقیقات قدیمی تر نشان می دهد که ممکن است همیشه بین رضایت از درآمد و رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود نداشته باشد.

با این حال مشاهدات نشان میدهد فشار مالی به طور مداوم با رضایت کمتر از رابطه زناشویی مرتبط است و بر اهمیت عوامل مالی در پویایی زناشویی و تاب آوری همسران تاکید می کند.

 علیرغم نرخ طلاق بالاتر و مشکلات شدیدتری که زوج های کم درآمد با آن ها مواجه می شوند، آنها لزوما به طور متوسط از روابط خود رضایت کمتری ندارند، که نشان دهنده تعامل پیچیده بین درآمد و رضایت زناشویی است.

علاوه بر این، مطالعات طولی نشان داده اند که درآمد با ساختارهای اصلی ازدواج های موفق، مانند سلامت روان، استرس، و مسیرهای رضایت زناشویی ارتباط مستقیم دارد یافته هایی این چنین بر پیچیدگی رابطه بین رضایت از درآمد و رضایت زناشویی تاکید می کند و ماهیت چند وجهی عوامل موثر بر رفاه زناشویی را یادآور میشود.

ازدواج. رضایت زناشوییرضایت جنسیمیزان درآمد و رضایت زناشویی