اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران

تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1401
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1401
تعداد صفحات: 269
تعداد مقالات :19
نمایش مقالات: 2479
شناسه ملی این کنفرانس: HLCONFF02
نویسندگان مشارکت کننده: 34 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 19