کنفرانسهای برگزار شده انجمن مهندسی دریایی ایران

تاکنون 24 کنفرانس توسط انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن مهندسی دریایی ایران به صورت زیر است: