ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
11
شهریور

پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه : تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه : تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی در تاریخ 11 شهریور 1393 تا 13 شهریور 1393 توسط دانشگاه زنجان, دانشگاه زنجاندر شهر زنجان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: TARVIJCONF05
حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی
برگزار کننده: دانشگاه زنجان, دانشگاه زنجان
شهر برگزاری: زنجان

اهداف كنگره:

- بحث و تبادل تجارب علمي- كاربردي در خصوص وضعيت نظام هاي ترويج و آموزش و خدمات مشاوره اي روستايي در ارتباط با امنيت غذايي، پايداري معيشت بهره برداران خانوادگي و مديريت پايدار منابع طبيعي
- شناخت و بررسي چالش‌ها و راهكارهاي فرآروي نظام ترويج و آموزش و خدمات مشاوره اي روستايي در حوزه امنيت غذايي، ظرفيت سازي معيشت كشاورزان خرده پا و مديريت پايدار منابع طبيعي
- ارتقاي جايگاه و نقش ترويج و آموزش در توانمندسازي كشاورزان، تعاوني­ها و تشكل­هاي توليدكنندگان
- شناخت نقش تشكل­هاي توليدكنندگان، سازمان هاي غير دولتي و بخش خصوصي در ترويج و خدمات مشاوره روستايي با تاكيد بر كشاورزان خرده پا
- جلب توجه سياستگزاران، مديران و صاحب نظران جهت بازتعريف جايگاه كشاورزي خانوادگي در سياستهاي كلان توسعه كشاورزي
- تبيين و تحليل راهبردهاي محلي، ملي و بين المللي در حمايت از كشاورزي خانوادگي

 


محورهاي كنگره:

نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در امنيت غذايي، توانمندسازي و پايداري معيشت بهره برداران خانوادگي
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در امنيت غذايي و كاهش فقر
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در مديريت زنجيره ارزش محصولات كشاورزي
- نقش و توانمندي­هاي نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در افزايش كيفيت و سلامت محصولات غذايي
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در ظرفيت سازي معيشت پايدار كشاورزان و خانوار روستايي
-اهميت نظام هاي بهره برداري خرد و خانوادگي، نيازها و قابليت هاي آنها
- لزوم تدوين سياست­هاي كشاورزي و منابع طبيعي ملي در جهت كشاورزي خرد و خانوادگي و نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در مصرف پايدار نهاده­هاي پايه كشاورزي و مديريت هزينه­هاي توليد
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در كاهش ضايعات كشاورزي
- نقش نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در توسعه بيمه محصولات كشاورزي
- توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و نقش ترويج
- الگوهاي ترويج، آموزش و خدمات مشاوره اي روستايي در زنجيره توليد تا مصرف محصولات سالم و ارگانيك
- نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در كارآفريني و كسب و كارهاي روستايي

 
ارتباطات، دانش، اطلاعات و نظام هاي نوآوري در توسعه كشاورزي و روستايي
- الگوها و روش­هاي نظام­مند و كل­نگر در ترويج و خدمات مشاوره اي در جهت توسعه پايدار كشاورزي
- نقش و كاركرد ترويج، آموزش و خدمات مشاوره اي در نظام دانش، اطلاعات و نوآوري كشاورزي
- فناوري‌هاي نوين ارتباطاتي و يادگيري الكترونيك و سيار در ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- دانش و نوآوري هاي بومي كشاورزان خانوادگي
- نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي در توسعه و تجاري­سازي يافته­هاي نوين پژوهشي در جهت پاسخ به نياز كشاورزان خانوادگي
- مكانيسم هاي ارتباطي نظام هاي ترويج، آموزش، تحقيقات و كشاورزان در نظام هاي نوآوري كشاورزي

 
تحولات ساختاري و كاركردي سازمان هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در سطوح ملي و بين المللي
- مطالعه تطبيقي ساختار نظام هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در كشورهاي گوناگون
- نقش و كاركرد شبكه ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي دولتي در تسهيل دانش فني پايدار جهت توانمندسازي و ظرفيت سازي كشاورزان خرده پا و خانوادگي
- نظريه ها، تجربيات ملي و بين­المللي در برنامه­ريزي و ارزشيابي برنامه هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي
- نقش و انواع سازمان ها كشاورزان و بخش خصوصي در ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- ساز و كارهاي تقويت نقش و ظرفيت هاي سازمان هاي كشاورزان و بخش خصوصي در ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- پايداري، كارايي و اثربخشي فعاليت سازمان هاي كشاورزان و بخش خصوصي در ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- مكانيسم هاي تلفيق برنامه هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي بخش خصوصي، دولتي و سازمان هاي كشاورزان در يك بستر تكثرگرا

 
توسعه سازماني و منابع انساني در سازمان هاي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- توسعه حرفه‌اي كارگزاران ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- كارآفريني نهادي، فناوري و سازماني در توسعه روستايي و كشاورزي
- فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و يادگيري الكترونيك و سيار در آموزش كشاورزي و توسعه حرفه اي كارگزاران ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- مطالعه تطبيقي منابع انساني، فيزيكي و مالي موسسات ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در كشورهاي گوناگون

 
نظام آموزش كشاورزي رسمي: تحولات، چالش ها و ماموريت هاي نوين
- بازنگري و تحول برنامه هاي درسي آموزش عالي و متوسطه كشاورزي
- ضرورت بازنگري و تحول رشته هاي تخصصي ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي
- قابليت­هاي حرفه­اي، اشتغال و كارآفريني فارغ­التحصيلان كشاورزي منابع طبيعي و اثربخشي آنها در بازار كار
- انگيزه ها، نگرش ها و علايق دانشجويان كشاورزي
- مطالعات موردي و مطالعات تطبيقي آموزش كشاورزي در كشورهاي گوناگون
- نقش آموزش­ هاي رسمي در توسعه تعاون و تشكل ها مردمي
- نقش آموزش­هاي رسمي در آگاهي زيست محيطي و توسعه پايدار
- تدوين پودمان­هاي آموزشي متخصصين و بهره­برداران بخش كشاورزي
- آموزش عالي كشاورزي و كارآفريني
- برنامه ريزي استراتژيك در توسعه نظام آموزش كشاوزي ايران در راستاي توسعه كشاورزي

 
نقش ترويج و خدمات مشاوره اي در مديريت پايدار منابع طبيعي و محيط زيست
- رهيافت­هاي نوين مديريت پايدار منابع طبيعي و زيست محيطي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- چالش­هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست­محيطي در مديريت منابع طبيعي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- نقش دانش بومي در مديريت پايدار منابع طبيعي و محيط زيست
- مشاركت جوامع محلي، سازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي غير دولتي در مديريت منابع طبيعي و محيط زيست
- جايگاه اكوتوريسم در مديريت پايدار منابع طبيعي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- بهينه­ سازي و مديريت منابع آب و ارتقاي راندمان آبياري و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- تاثير تغيير اقليم بر منابع طبيعي و خانوارهاي روستايي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- تاثير بحران انرژي بر توليد، منابع طبيعي و خانوارهاي روستايي و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي
- كشاورزي چند كاركردي، توسعه پايدار و نقش ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي

 
خدمات ترويج كشاورزي و مشاوره اي روستايي در تقويت و توسعه تشكل هاي روستايي و تعاوني ها
-  چالش­هاي نظام ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در توسعه تشكل هاي روستايي و تعاون
- رهيافت هاي نوين ملي و بين المللي ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره اي روستايي در توسعه و ظرفيت سازي بخش تعاون و تشكل هاي روستايي
- ترويج كشاورزي و خدمات مشاوره روستايي در توسعه تشكلهاي خاص (زنان و جوانان روستايي و عشايري)
- ظرفيت ها و شايستگي ها در تعاوني هاي كشاورزي و تشكل هاي روستايي

 


رئيس شوراي سياستگذاري كنفرانس و كنگره:دكتر محسن افشارچي
رئيس كنفرانس و كنگره:دكتر علي اسدي
دبير كميته علمي كنفرانس و كنگره:دكتر اسماعيل كرمي دهكردي
دبير كميته اجرايي كنفرانس و كنگره:دكتر غلامرضا مجردي

درج در تقویم: 10 اسفند 1392 - تعداد مشاهده 7053 بار

وضعیت کنفرانس

برگزارشده

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
11 شهریور 1393 تا 13 شهریور 1393
مهلت ارسال اصل مقالات:
20 اردیبهشت 1393
تاریخ اعلام داوری مقالات:
20 خرداد 1393
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
15 مرداد 1393

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه : تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه : تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی هستند:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

دانشگاه زنجان
پشتیبانی