کنفرانسهای برگزار شده انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران

تاکنون 15 کنفرانس توسط انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران به صورت زیر است: