آقای دکتر مسعود تقوی

Dr. Masoud Taghavi

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (115005)

27
18
1
6
8
13
11
3
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • مدل سازی و شبیه سازی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در ذخیره سازی انرژی ساختمان منتشر شده در نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو (1400)
 • مرز حقوق شهروندی در نظام پلیسی و تحقق مصادیق مختلف امنیتی منتشر شده در نشریه علمی دانش انتظامی مازندران (1394)
 • مسعود تقوی، مواد (مصالح) ساختمانی برای محافظت از آتش (بخش دوم)، ماهنامه پیشگامان ساختمان، سال هفتم، شماره 87، صفحه 82 (1395)
 • مسعود تقوی، استراتژی های کنترل روشنایی و مزایای کارایی انرژی، ماهنامه پیشگامان ساختمان، سال هفتم، شماره 84، صفحه 78 (1394)
 • مسعود تقوی، ساختار بندی سـیـسـتـم آبرسانی HVAC تهویه مطبوع، ماهنامه پیـشگامان تـأسیسات ، شماره 17، صفحه 68 (1394)
 • مسعود تقوی، کاربـردهای FRP در تقویت سـازه های فلزی، ماهنامه پـیشگامان سـاختمان، سال هفتم، شماره 82 (1394)
 • مسعود تقوی، رونـد تـغـییرات کـارائی حـرارتی پـوشش، مـاهنامه پیشگامان ساختمان، سال شـشـم، شماره 76، صفحه 130 (1394)
 • مسعود تقوی، مصالح ساختمانی استفاده شده در سازه ساختمان برای مقابه با آتش، ماهنامه پیشگامان ساختمان، سال ششم، شماره 75 (1394)
 • مسعود تقوی، مواد (مصالح) ساختمانی برای محافظت از آتش (بخش اول)، مـاهـنامه پـیـشـگامان سـاختمان، سال ششم، شماره 72، صفحه 126 (1393)
 • علی لهراسبی‌نیچکوهی، مسعود تقوی، ساختمان پایدار برای محیط زیست سبز و کارآمد مطالعاتی جدید در دبی (بخش اول)، ماهنامه پیشگامان ساختمان، سال ششم، شماره 69، صفحه 158 (1393)
 • علی لهراسبی‌نیچکوهی، مسعود تقوی، ساختمان پایدار برای محیط زیست سبز و کارآمد مطالعاتی جدید در دبی (بخش دوم)، ماهنامه پیشگامان ساختمان، سال ششم، شماره 72، صفحه 102 (1393)
 • مسعود تقوی، کاهش مصرف انرژی در ساختمان های مناطق معتدل و گرمسیری، ماهنامه پیشگامان ساختمان، سال ششم، شماره 74 (1393)
 • جهانفر خالقی نیا، مسعود تقوی، سیستم های توزیع هوا در ساختمان، ماهنامه پـیـشـگامان تــأسـیسات، شماره 5، صفحه 150 (1393)
 • مسعود تقوی، تجهیزات سوختی ایمن، ماهنامه پیشگامان ساختمان، سال ششم، شماره 70، صفحه 36 (1393)
 • مسعود تقوی، استفاده از آسانسورهای بدون موتور خانه در ساختمان، ماهنامه پیشگامان ساختمان، سال ششم، شماره 68، صفحه 130 (1393)
 • مسعود تقوی، مقدمه ای بر پـنـجره های هوشمند در سـاختمان، ماهنامه پیشگامان ساختمان، سال پنجم، شماره 66، صفحه 2 (1393)
 • مسعود تقوی، اسـتـفاده از نـمای کـرتین وال در ساختمان، مـاهـنامه پـیـشـگامان سـاخـتمان، سال پنجم، شماره 67، صفحه 26 (1393)
 • غلامرضا صالحی، حسین خوش نظر، مسعود تقوی، تحلیل ترموزیست محیطی مبدل حرارتی در سیکل گازی، نشریه مبدل گرمایی، ISSN: 1735-7969 (1392)

تالیفات

 • کتاب مکانیک سیالات بنیادی - شابک:9786001981418 (انتشارات آیلار تهران) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در پروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران - رشتۀ تأسیسات مکانیکی (1399-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در بازرس گاز (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای آموزشی دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای کارآفرینی دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای تجهیزات دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کارگروه آموزش مجازی دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1398-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • استاد نمونه دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1400)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور (1400)
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1399)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور (1398)
 • پذیرفته شدۀ سهمیۀ استعدادهای درخشان (بدون آزمون) مقطع دکتری تخصصی مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی (1397)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور (1397)
 • پذیرفته شدۀ مقطع دکتری تخصصی مهندسی مکانیک در دانشگاه Süleyman Demirel Üniversitesi کشور ترکیه (1396)
 • مهندس نمونه شهرستان چالوس، از سوی دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان و کانون مهندسین چالوس (1396)
 • پذیرفته شدن ایدۀ اختراع جک برقی اتوماتیک و ثابت روی بدنه‌ی خودروهای سواری در جشنوارۀ ملی توسکا، مازندران، بابلسر برگزارکننده بنیاد ملی نخبگان استان مازندران و مرکز نوآوری و فناوری استان مازندران (1396)
 • معرفی به پارک علم و فناوری استان مازندران جهت استقرار در مرکز از سوی مرکز نوآوری و فناوری استان مازندران جهت برگزیده شدن طرح جک برقی اتوماتیک و ثابت روی بدنۀ خودروهای سواری در جشنواره ملی توسکا (1396)
 • دریافت لوح سپاس از رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی جهت راه‌اندازی اولیۀ دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1396)
 • رتبه دوم مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر (ورودی‌های 1394) (1395)
 • بالاترین نمرۀ دفاع از پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مدرس وبینار تخصصی "روش تدوین و ارائۀ مقالات علمی و پایان‌نامه با نرم افزارهای کامپیوتری" سطح برگزاری کشوری در بستر اسکای‌روم (آنلاین) - دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران (دانشکده امام محمدباقر (ع) ساری) (1400)
 • مدرس وبینار تخصصی "استاد، آموزش و آزمون در بستر سمیاد (ویژۀ اساتید)" سطح برگزاری کشوری در بستر اسکای‌روم (آنلاین) - دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1399)
 • مدرس وبینار تخصصی "آموزش نحوۀ برگزاری آزمون مجازی در سامانه سمیاد (ویژۀ اساتید)" سطح برگزاری کشوری در بستر اسکای‌روم (آنلاین) - دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1399)
 • مدرس وبینار تخصصی "آموزش جامع سامانه سمیاد (ویژۀ اساتید)" سطح برگزاری کشوری در بستر اسکای‌روم (آنلاین) - دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1399)
 • مدرس وبینار تخصصی "آموزش و آزمون در سامانۀ سمیاد (ویژۀ اساتید)" سطح برگزاری کشوری در بستر اسکای‌روم (آنلاین) - دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1399)
 • مدرس وبینار "آموزش تدوین و ارائۀ تحقیق در Microsoft Office" سطح برگزاری کشوری در بستر اسکای‌روم (آنلاین) - دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1399)
 • مدرس وبینار تخصصی "آشنایی دانشجویان مکانیک و تأسیسات با فضای کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان (آزمون ورودی و صلاحیت‌ها)" سطح برگزاری کشوری در بستر اسکای‌روم (آنلاین) - دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر (1399)
 • مدرس کارگاه آموزشی برای کارکنان واحد فنی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران- بندر نوشهر با عنوان "سرویس و نگهداری خودرو (PM)" - بندر نوشهر (1398)
 • مدرس کارگاه آموزشـی بـرای مـقطع کـارشنـاسی ارشـد با عنـوان "روش تـدوین و ارائـۀ پایان نـامه با نـرم افزارهای کامپیوتری" - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر (1396)
 • مدرس کارگاه آموزشی برای کارکنان واحد فنی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران- بندر نوشهر با عنوان "راه‌اندازی، کنترل و ارزیابی موتور" - بندر نوشهر (1396)
 • مدرس کارگاه آموزشی برای مقطع کارشناسی ارشد با عنوان "روش جستجوی مقالات در پایگاه های معتبر علمی" - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر (1394)

سایر موارد

 • داوری در ژورنال: Thermal Analysis and Calorimetry, Springer, Q2, IF: 2.731, ISSN: 1388-6150
 • داوری در ژورنال: Journal of Energy Exploration and Exploitation, ISSN: 0144-5987
 • عضو کمیته علمی و داور نمایشگاه: اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور غرب استان مازندران، آذر 1398، نوشهر
 • داوری سطح آمادگی فناوری (TRL): بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران، معاونت پژوهش و فناوری - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا)، 1398
 • داوری سطح آمادگی فناوری (TRL): بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار جمهوری اسلامی ایران، معاونت پژوهش و فناوری - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا)، 1399
 • داوری در ژورنال: Journal of Natural Gas Science and Engineering, Elsevier, Q1, IF: 4.965, ISSN: 1875-5100
 • داوری در ژورنال: Environment, Development and Sustainability, Springer, Q2, 3.219, ISSN: 1387-585X
 • داوری در ژورنال: دوفصلنامه مباحث برگزیده در انرژی، دانشگاه یاسوج، ISSN:2588-4905