دومین همایش سلجوقیان

دومین همایش سلجوقیان روز چهارشنبه، 7 اسفند، 1392 لغایت پنجشنبه، 8 اسفند، 1392 توسط انجمن ایرانی تاریخ, انجمن ايراني تاريخ در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین همایش سلجوقیان

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: ISHISTORY02

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

محورهاي اجتماعي:
- مسائل اجتماعي
- نهاد خانواده
- مهاجرت ها
- تغييرات اجتماعي
- ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي
- باورها و گرايش هاي اجتماعي و مباحث زيبايي شناختي
- روستانشيني
- شهرنشيني
- كوچ رويي


محورهاي اقتصادي:
- سياست اقتصادي
- فرهنگ اقتصادي
- سكه ها
- حمل و نقل و راه ها
- اقتصاد كشاورزي
- اقتصاد تجاري
- آراء اقتصادي علماي زمان


محورهاي فرهنگي:
- آموزش
- سياست فرهنگي
- آراء و انديشه هاي فرهنگي
- جريان هاي فكري
- فرهنگ اجتماعي جامعه
- كانون هاي فرهنگي
- مناسبات فرهنگي
- فرهنگ عامه

درج در تقویم: 6 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 8033 بار