چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران روز دوشنبه، 2 اردیبهشت، 1392 توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

محل برگزاری: بابلسر
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: IRECO04

توضیحات کنفرانس

اهداف همایش:

- تبادل یافته های علمی و پژوهشی
- تشویق دانشجویان به امر پژوهش
- ارایه تحلیل های علمی - تخصصی از مسایل اقتصاد ایران

 


محورهای همایش:

اقتصاد کلان
- رشد اقتصادی و همگرایی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، اقتصاد غیر رسمی، توسعه مالی، اقتصاد مقاومتی، چرخه‌های تجاری، بنیان‌های خردی اقتصاد کلان و ...

اقتصاد بین‌الملل
- ادغام‌های اقتصادی و اقتصاد ملی، بازار ارز، نهادهای مالی بین‌المللی، سرمایه گذاری خارجی، تجارت خارجی، بحران مالی بین‌المللی و اقتصاد ایران، گردشگری و ...

توسعه اقتصادی ارزیابی
- عملکرد برنامه‌های توسعه، مهاجرت، توسعه و انسجام اجتماعی، نقش نهادها در توسعه، اقتصاد نفت و توسعه، توسعه و توزیع درآمد، محیط زیست و توسعه پایدار، خصوصی سازی، آزادسازی و توسعه اقتصادی، نفت و توسعه اقتصادی، رقابت پذیری اقتصاد و توسعه اقتصادی و ...

اقتصاد پولی و بازارهای مالی
- انضباط پولی، تورم، سیاست‌های پولی، یکپارچه سازی نظام بانکی، امنیت، اقتصاد بیمه، بانک مرکزی و بازارهای مالی، موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و ...

اقتصاد بخش عمومی
- مالیات (مالیات سبز، مالیات بر معاملات مالی، مالیات بر ارزش افزوده و ...)، هدفمند سازی یارانه‌ها، نظریه انتخاب عمومی، تامین مالی مخارج دولت، اندازه دولت، انضباط مالی و ...

اقتصاد کشاورزی و منابع
- سیاست‌های کشاورزی، توسعه کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی ، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد آب، اقتصاد جنگل و مراتع، اقتصاد شیلات، اقتصاد نفت، اقتصاد انرژی‌های نو، امنیت انرژی و ...

اقتصاد اسلامی
- مالیات‌های متعارف و مالیات‌های اسلامی، اقتصاد رفاه و تعالیم اسلامی، بازار های مالی اسلامی، مدیریت ریسک و ابزارهای مالی اسلامی و ....

کاربرد روش‌های کمی در اقتصاد
- فازی، الگوریتم ژنتیک، الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی و محاسبه پذیر، ماتریس حسابداری اجتماعی و تحلیل داده – ستانده، موجک ها، شبیه سازی، اقتصاد سنجی مالی، روش های نوین در اقتصاد سنجی و ...

موضوعات بین رشته‌ای و مرزهای جدید
- فیزیک اقتصاد، اقتصاد بهداشت و سلامت، اقتصاد نانو، اقتصاد ورزش، اقتصاد اخلاقی، اقتصاد حقوق، آموزش علم اقتصاد، نظریه پردازی در مرزهای دانش اقتصاد، اقتصاد زیستی و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

درج در تقویم: 2 اسفند 1391 - تعداد مشاهده 9840 بار