همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه

همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه روز سه شنبه، 8 اسفند، 1391 توسط دانشگاه عالی دفاع ملی, دانشگاه عالي دفاع ملي در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1391
شناسه ملی این کنفرانس: SNDU01

توضیحات کنفرانس

محور ها و زير محورهاي علمي همايش:

مفاهيم، ماهيت، اصول و معرفت‌شناسي دفاع ملي و دفاع همه جانبه:

- مفاهيم و معرفت‌شناسي دفاع ملي ودفاع همه‌جانبه
- مفاهيم و معرفت‌شناسي دفاع از ديدگاه اسلام
- آراء و انديشه‌ هاي حضرت امام خميني (رحمت ا... عليه) در حوزه دفاع ملي و دفاع همه‌جانبه
- آراء و انديشه ‌هاي حضرت امام خامنه اي (مدظله العالي) در حوزه دفاع ملي و دفاع همه‌جانبه
- جايگاه دفاع ملي و دفاع همه جانبه در اسناد بالادستي (قانون اساسي، سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي پيشرفت كشور)
- نقش و جايگاه دفاع ملي و دفاع همه جانبه در الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت

قدرت اقتصادي با زير محورهاي ذيل در دفاع ملي و دفاع همه جانبه :

- جهاداقتصادي
- اقتصاد مقاومتي
- قدرت نرم اقتصادي
- نقش اقتصادي، عمراني و بازسازي نيروهاي مسلح
- نقش اقتصادي دولت ، مجلس شوراي اسلامي ، قوه قضاييه و ساير نهادهاي اقتصادي كشور

 قدرت سياسي با زير محورهاي ذيل در دفاع ملي و دفاع همه جانبه :

- نقش رهبري و ولايت مطلقه فقيه
- سياست هاي كلي نظام (سياستگذاري ملي )
- نظام مردم سالاري اسلامي
- نقش محور مقاومت منطقه اي
- نقش بسيج و سازمان هاي مردم نهاد
- نقش ساختارها و سياست هاي اداري كشور
- نقش سياسي دولت ، مجلس شوراي اسلامي ، قوه قضاييه و ساير نهادهاي سياسي كشور

قدرت اجتماعي – فرهنگي با زير محورهاي ذيل در دفاع ملي ودفاع همه جانبه :

- قدرت معنويت و ولايت مداري
- سازمان هاي مردم نهاد
- رسانه ها و تبليغات
- قدرت نرم انقلاب اسلامي
- فرهنگ بسيجي و مديريت جهادي
- نقش جمعيت (كميت و كيفيت)
- نقش سرمايه اجتماعي ( وحدت ملي ، همبستگي ملي ، هويت ملي ، عزت ملي و ... )
- نقش زن ، خانواده و جوانان
- نقش اقوام و مذاهب
- نقش اجتماعي- فرهنگي دولت ، مجلس شوراي اسلامي ، قوه قضاييه و ساير نهادهاي اجتماعي- فرهنگي كشور

قدرت علمي - فناوري با زير محورهاي ذيل در دفاع ملي ودفاع همه جانبه :

- نهضت نرم افزاري و جنبش علمي ، توليد علم و مرز شكني دانش
اقتدار علمي
- نوآوري ، خلاقيت و كشف راه هاي ميان بر
- نقش شبكه هاي اجتماعي
- نقش علمي – فناوري نيروهاي مسلح
- نقش علمي- فناوري دولت ، مجلس شوراي اسلامي ، قوه قضاييه و ساير نهادهاي كشور.

قدرت نظامي با زير محورهاي ذيل در دفاع ملي ودفاع همه جانبه :

- نقش سازمانهاي نظامي
- بسيج مردمي
- فرماندهي و مديريت
- معماري نيروهاي مسلح
- آينده پژوهي و هوشمندي راهبردي
- نقش پشتيباني دولت ، مجلس شوراي اسلامي ، قوه قضاييه و ساير نهادهاي مردمي از سازمان هاي نظامي

پدافند غير عامل و آمايش رزمين با زير محورهاي ذيل در دفاع ملي ودفاع همه جانبه :

مطالعات تطبيقي و بهره گيري از تجربيات در دفاع ملي ودفاع همه جانبه :
- بهره گيري از ارزش‌ها وتجارب دفاع مقدس
- بهره گيري از ساير تجارب بدست آمده كشور
- بهره گيري از تجربيات نبردهاي اخير در مناطق پيراموني كشور
- بهره گيري از تجربيات ساير كشورها

امنيت و ثبات داخلي در دفاع ملي ودفاع همه جانبه

- امنيت و ثبات عمومي
- امنيت و ثبات اجتماعي
- مديريت بحران هاي امنيتي
- جنگ نرم و عمليات رواني دشمن
- نقش ساختار هاي انتظامي ، امنيتي و حفاظتي

درج در تقویم: 3 بهمن 1391 - تعداد مشاهده 9144 بار