پنجمین همایش ملی آموزش

پنجمین همایش ملی آموزش روز چهارشنبه، 25 اردیبهشت، 1392 لغایت پنجشنبه، 26 اردیبهشت، 1392 توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

پنجمین همایش ملی آموزش

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: EDUCAT05

توضیحات کنفرانس

پنجمین همایش ملی آموزش با اهداف - بهبود سطح کیفی فرآیند یاددهی ، یادگیری، معرفی طرح های کاربردی در حوزه آموزش و یادگیری ، ترویج فرهنگ پژوهشگری در دانشجویان در تاریخهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۹۲ در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار خواهد شد.
محورهای همایش:
 - روش های نوین آموزشی در علوم (فنی و مهندسی، پایه، انسانی) تربیت بدنی و هنر
 - تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش
 - آموزش و خلاقیت
 - آموزش و فناوری اطلاعات
 - آموزش و ارزشیابی
 - آموزش و کارآفرینی
 - آموزش فنی و حرفه ای
 - تاثیر عوامل محیطی بر آموزش
 - روشهای نوین آموزش
محققان محترم می توانند در زمینه سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش نسبت به ارائه مقاله اقدام نمایند.

درج در تقویم: 30 مهر 1391 - تعداد مشاهده 9497 بار