هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

8th Conference on Iranian Linguistics

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران روز سه شنبه، 24 بهمن، 1391 لغایت چهارشنبه، 25 بهمن، 1391 توسط دانشگاه علامه طباطبائی, دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، انج در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1391
شناسه ملی این کنفرانس: LINGUISTICS08

توضیحات کنفرانس

هشتمين همايش زبان‌شناسي ايران با همكاري دانشگاه علامه طباطبايي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، انجمن زبان‌شناسي ايران و فرهنگستان زبان و ادب فارسي در محل دانشكدة ادبيات فارسي و زبان‌هاي خارجي دانشگاه علامة طباطبائي برگزار مي‌شود.

محورهاي همايش

 • آواشناسي
 • واج‌شناسي
 • صرف
 • نحو
 • رده‌شناسي زبان
 • معني‌شناسي
 • زبان‌شناسي نظري
 • زبان‌شناسي كاربردي
 • نشانه‌شناسي
 • كاربردشناسي زبان و تحليل گفتمان
 • ترجمه‌شناسي
 • آموزش زبان فارسي
 • زبان‌شناسي رايانه‌اي
 • فرهنگ‌نگاري
 • اصطلاح‌شناسي
 • عصب‌شناسي زبان
 • روان‌شناسي زبان
 • زبان‌شناسي شناختي
 • جامعه‌شناسي زبان
 • گونه‌هاي زبان فارسي
 • زبان‌ها و گويش‌هاي محلي ايران
 • تداخل و برخورد زباني
 • زبان‌شناسي تاريخي-تطبيقي
 • زبان‌هاي ايراني كهن
 • تكوين زبان فارسي
 • نقش زبان و ادب فارسي در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامي.

شوراي برگزاركننده

 • دكتر محمد دبيرمقدم: دانشگاه علامه طباطبايي. دبير همايش
 • دكتر سيدمصطفي عاصي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر ويدا شقاقي: دانشگاه علامه طباطبايي. رييس انجمن زبانشناسي ايران
 • دكتر ارسلان گلفام: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر يحيي مدرسي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

شوراي علمي

 • دكتر فردوس آقاگل‌زاده: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر حميدرضا آيت‌الهي: دانشگاه علامة طباطبائي و رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر محمود بي‌جن‌خان: دانشگاه تهران
 • دكتر يداله ثمره: عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 • دكتر فريده حق‌بين: دانشگاه الزهرا
 • دكتر محمد دبيرمقدم: دانشگاه علامة طباطبائي و عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 • دكتر محمدتقي راشد محصل: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر محمدرضا رضوي: فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 • دكتر شهلا رقيب‌دوست: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر ويدا شقاقي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر مهرنوش شمس‌فرد: دانشگاه شهيد بهشتي
 • دكتر علي اشرف صادقي: عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي
 • دكتر رضامراد صحرايي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر كورش صفوي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر سيدمصطفي عاصي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر رضا غفارثمر: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر فرزانه فرحزاد: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر فريبا قطره: دانشگاه الزهرا
 • دكتر عليرضا قلي‌فاميان: دانشگاه پيام نور
 • دكتر عاليه كرد زعفرانلوكامبوزيا: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر غلامحسين كريمي دوستان: دانشگاه تهران
 • دكتر ارسلان گلفام: دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر كامبيز محمودزاده: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر يحيي مدرسي: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دكتر گلناز مدرسي قوامي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر مجتبي منشي‌زاده: دانشگاه علامة طباطبائي

شوراي اجرايي

 • دكتر ويدا شقاقي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر كورش صفوي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر رضامراد صحرايي: دانشگاه علامة طباطبائي
 • دكتر سپيده عبدالكريمي: انجمن زبان شناسي ايران
 • دكتر شهرام مدرس خياباني: دانشگاه آزاد اسلامي(واحد كرج)
 • دكتر گلناز مدرسي قوامي: دانشگاه علامة طباطبائي

 

درج در تقویم: 9 مرداد 1391 - تعداد مشاهده 9002 بار