دومین همایش سراسری هجوم خاموش

دومین همایش سراسری هجوم خاموش روز چهارشنبه، 28 اردیبهشت، 1390 توسط جهاد دانشگاهی, معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي واحد لرستان در شهر خرم آباد برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین همایش سراسری هجوم خاموش

محل برگزاری: خرم آباد
سال برگزاری: 1390
شناسه ملی این کنفرانس: HOJOOMKHAMOOSH02

توضیحات کنفرانس

معرفي همايش:

آسيب هاي اجتماعي جديدي دور از نگاه والدين و جامعه در حال افزايش است و جوانان نيز خيل عظيمي از درخواست كنندگان اين آسيب ها را تشكيل مي دهند.
آسيب هاي اجتماعي در بستري حاكي از خلاء بوجود مي آيند، رشد مي نمايند و به اوج مي رسند و دير يا زود پي مي بريم كه با بحران مواجه هستيم .
در اين ميان آسيب هايي كه آشكار هستند بيشتر تحت كنترل قرار گرفته اند اما اين ديدگاه در خصوص آسيب هاي خاموش يا پنهان درست نيست و تمامي شئون و روابط بين افراد و ساختار سازماني و اجتماعي را طي كرده و جامعه را با مشكلات زيادي مواجه كرده اند.
مهمتر از همه اينكه در همه خانواده ها افرادي هستند كه در سنين جواني بسر مي برند و اميال و آرزوهاي جواني و نوجواني در سر مي پرورانند. بنا بر اين بهره برداري و استفاده از نتايج پژوهشهاي كاربردي در قالب طرح هاي پژوهشي، مقالات علمي- پژوهشي ، نشريات تخصصي و همايش هاي راهبردي مي تواند از راههاي كاهش وپيشگيري از آسيب هاي اجتماعي باشد و نيز در ارتقاي آگاهي هاي والدين و ديگر افراد جامعه نقشي بسزا خواهد داشت.
در اين راستا معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد لرستان در نظر دارد همايشي با عنوان «هجوم خاموش»در جهت شناخات و ارائه راهبردهاي كاربردي در دهه سوم ارديبهشت ماه سال آينده برگزار نمايد.
از كليه اساتيد، صاحبنظران و محققان دعوت مي گردد مقالات خود را در زمينه محورهاي همايش به دبيرخانه ارسال نمايند. انتظار مي رود مقالات ارسالي مسئله محور بوده و در راستاي حل مشكلات اجتماعي جامعه باشد.

 محورهاي دومين همايش سراسري هجوم خاموش "سوگخند"
1. پديده جهاني شدن و آسيب هاي اجتماعي
2. آسيب هاي اجتماعي ناشي از تغييرات فرهنگي – اجتماعي
3. مهاجرت و آسيب هاي اجتماعي
4. تحول ارزشها و آسيب هاي اجتماعي
5. نقش كالاهاي فرهنگي در پيشگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي
6. نقش رسانه ها در بروز و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
7. اقليم و آسيب هاي اجتماعي
8. نقش نهادهاي فرهنگي در پيشگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي
9. آسيب هاي اجتماعي ناشي از پيشرفت تكنولوژي
10.خرده فرهنگ هاي منحرف و نقش آنها در آسيب هاي اجتماعي

درج در تقویم: 3 اسفند 1389 - تعداد مشاهده 6989 بار