سیزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

سیزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران روز دوشنبه، 23 فروردین، 1389 لغایت پنجشنبه، 26 فروردین، 1389 توسط دانشگاه شیراز, دانشگاه صنعتی شیراز در شهر شیراز برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

سیزدهمین همایش شیمی فیزیک ایران

محل برگزاری: شیراز
سال برگزاری: 1389
شناسه ملی این کنفرانس: ISPTC13

توضیحات کنفرانس

محورها و موضوعات سمینار

محور اصلی سیزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی و تبادل یافته های علمی - تحقیقاتی متخصصین شیمی فیزیک کشور می باشد. علاوه براین دستاوردهای علمی- پژوهشی محققین کشور در یکی از زمینه های مرتبط با دانش شیمی فیزیک شامل ترمودینامیک کلاسیک، مکانیک آماری، شیمی کوانتومی، طیف سنجی ، الکتروشیمی، سنتیک شیمیایی، شیمی کاتالیست ها، نانوتکنولو‍ژی و شیمی فیزیک کاربردی ارائه و مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرد.

درج در تقویم: 25 فروردین 1389 - تعداد مشاهده 9320 بار