اولین همایش ملی امنیت و توسعه گردشگری

The First Conference On Security & Sustainable Tourism Development

اولین همایش ملی امنیت و توسعه گردشگری روز یکشنبه، 5 مهر، 1388 لغایت دوشنبه، 6 مهر، 1388 توسط پليس امنيت عمومي ناجا, سازمان ميراث فرهنگي كشور در شهر اصفهان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

اولین همایش ملی امنیت و توسعه گردشگری

محل برگزاری: اصفهان
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: CSSTD01

توضیحات کنفرانس

<p>محورهاي همايش:<br />1-  امنيت و ابعاد اقتصادي گردشگري.<br />2-  امنيت و ابعاد اجتماعي گردشگري.<br />3-  امنيت و ابعاد سياسي گردشگري.<br />4-  امنيت و ابعاد فرهنگي گردشگري.<br />5-  امنيت و ابعاد زيست‌محيطي گردشگري </p><p><br />1-  شناسايي فرصت‌ها، چالش‌ها، تهديدها و بررسي راهبردهاي امنيتي در توسعه پايدار گردشگري.<br />2-  دستيابي به مؤلفه‌هاي امنيت عمومي تأثيرگذاز بر توسعه پايدار گردشگري در افق چشم‌انداز 1404.<br />3-  ايجاد و گسترش تعاملات بين سازماني به منظور ارتقاء توانمندي در توسعه پايدار گردشگري.<br />4-  شناسايي نخبگان و فرهيختگان صاحب‌نظر در حوزه توسعه پايدار گردشگري به منظور بهره‌گيري از تخصص و توان آنها.<br />5-  بررسي نقش توسعه پايدار گردشگري در ايجاد همبستگي اجتماعي و ارتقاء شور و نشاط در جامعه.</p>
درج در تقویم: 17 خرداد 1388 - تعداد مشاهده 7892 بار