دومین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش ایران

دومین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش ایران روز سه شنبه، 1 اردیبهشت، 1388 لغایت چهارشنبه، 2 اردیبهشت، 1388 در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: NTPI02

توضیحات کنفرانس

هدف اصلي كنفرانس جمع آوري اطلاعات و ارائه آخرين دستاوردهاي مرتبط با مديريت تمامي بخشهاي صنعت پخش و ايجاد ارتباط علمي و صنعتي و تبادل نظر بين انديشمندان دانشگاه و پژوهشگران صنايع و تشويق و ترغيب دانشجويان و دانش پژوهان براي تحقيقات مي باشد. ساير اهداف كنفرانس عبارتند از:

گسترش فضاي علمي، تحقيقاتي و صنعتي وارزيابي توان علمي و توسعه مرزهاي دانش
برپايي جلسات علمي و بحشهاي تحقيقي و توسعه و ترويج مهارت‌هاي مورد نياز مديران و كارشناسان توسعه و ترويج دانش مديريت وترغيب و تشويق افراد شاغل در اين صنعت به استفاده از مباحث نوين
 

محورهاي اصلي كنفرانس:
مديريت نظام توزيع و پخش
ساختار شبكه توزيع و تاثير آن در كارايي پخش
نهاده هاي توزيع و هزينه مبادله
نقش بانك و بيمه در نظام توزيع
جايگاه نظام توزيع در سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه
نقش شركتهاي پخش در نظام توزيع
تجربه شركتهاي پخش موفق
كاربرد فناوري در نظام توزيع و پخش
برخي از موضوعات پيشنهادي:

       فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك در پخش
       مديريت پخش (عمده فروشي-خرده فروشي ،زنجيره اي و شركتهايي پخش)
       مديريت فروش(داخلي و صادرات) و تكنيكهاي مذاكره
       مديريت كيفيت و ايمني و استانداردهاي جهاني مورد استفاده پخش
       مديريت بازاريابي و استراتژيهاي بازاريابي در پخش
       مديريت ارتباط با مشتري و مصرف كننده و سنجش رضايت مشتري
       تحقيق بازار و درصد پخش
       مديريت كارآفريني و منابع انساني پخش
       مديريت و برنامه ريزي استراتژيك پخش
       مديريت بهينه سازي انرژي و پخش
       مديريت زنجيره تامين و انبار پخش
       مديريت مالي پخش

درج در تقویم: 25 فروردین 1388 - تعداد مشاهده 5762 بار