دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی روز چهارشنبه، 23 اردیبهشت، 1388 توسط دانشگاه علم و صنعت ایران, انجمن شیمی ایران, دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايران, انجمن مهندسين شيمي ايران، شركت دانش محوران علم و صنعت در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: NCFDACCI02

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنفرانس
جريان هاي چندفازي
جريان هاي واكنش دار
تكنولوژي هاي جداسازي
ماشين هاي دوار
انرژي و محيط زيست
جريان هاي پيچيده
تكنيك هاي مدل سازيCFD و اعتبارسنجي
 دستگاه هاي تبادل كننده حرارتي
آموزش CFD

درج در تقویم: 18 فروردین 1388 - تعداد مشاهده 8604 بار