کنفرانس صلح

Peace Conference

کنفرانس صلح روز یکشنبه، 30 تیر، 1387 لغایت دوشنبه، 31 تیر، 1387 توسط انجمن دفاع شهري نوين ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

کنفرانس صلح

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: PEACECONF01

توضیحات کنفرانس

محورهاي اساسي كنفرانس صلح:

1- بررسي مفهومي:
         مفهوم صلح ،پايداري وناپايداري صلح
2- بررسي تاريخي:
    پيشينه پايداري وناپايداري صلح در جهان
3 - بررسي اجتماعي:
          بررسي رويكردهاي جامعه شناختي  ،روانشناختي و انسانشناختي در رابطه با پايداري     
          و ناپايداري صلح در جهان
4- بررسي فاكتور هاي موثر در پايداري وناپايداري صلح در جهان ،همچون نقش تكنولوژي ، مديريت،اقتصاد، سياست، فرهنگ ، دين ، رسانه، معنويت وغيره
5- بررسي نظارتي وحقوقي
ـ بررسي حقوق بين الملل ناظر برشروع وخاتمه مخاصمات وخلا هاي احتمالي
ـ نقش تشكل هاي  غير دولتي (( NGO بعنوان نهاد هاي ناظر مردمي در پايداري وناپايداري صلح در جهان
ـ ارزيابي عملكرد شوراي امنيت در تحقق صلحي پايداردر جهان وكاستي هاي احتمالي
- بررسي نقش نيروهاي حافظ صلح در پايداري  و ناپايداري صلح در جهان
- ارزيابي عملكرد سازمان ملل در ايجاد وحفظ  صلحي پايدار در جهان
6- بررسي تحليلي
ـ تحليل ناپايداري صلح درمواردي همچون : افغانستان،عراق، لبنان، سومالي ،فلسطين وغيره
ـ تحليل وضعيت آتي صلح در جهان
7- بررسي كاربردي وپيشگيرانه
پيشنهاد راهكارها ي عملي دستيابي به صلحي پايدار در جهان
پيشگيري درمواجهه با مخاصمات جديد، در مواردي همچون ايران ، سوريه، كره شمالي وغير

درج در تقویم: 3 خرداد 1387 - تعداد مشاهده 6884 بار