نخستین همایش انجمن فناوریهای بومی ایران

نخستین همایش انجمن فناوریهای بومی ایران روز چهارشنبه، 18 اردیبهشت، 1387 لغایت پنجشنبه، 19 اردیبهشت، 1387 توسط انجمن فناوری های بومی ایران, انجمن فناوريهاي بومي ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

نخستین همایش انجمن فناوریهای بومی ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: EFBA01

توضیحات کنفرانس

درج در تقویم: 18 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 3907 بار