همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما

National Conference on Healthy Society with the participation of nurses and midwives

همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما روز چهارشنبه، 24 مهر، 1387 لغایت پنجشنبه، 25 مهر، 1387 توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان, دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان در شهر اصفهان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما

محل برگزاری: اصفهان
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: MIDWIFERY01

توضیحات کنفرانس

محورهای ارائه مقاله

۱– مدیریت بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی شامل ( سیاست گزاری ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزشیابی )
۲ – شیوه های نوین آموزش پرستاری و مامائی ( مبتنی بر شواهد - مبتنی بر جامعه)
۳ – پیشگیری و درمان بیماریهای جسمی ، روانی و اجتماعی شامل ( تشخیص زودرس – روشهای تشخیصی نوین و روشهای درمانی نوین )
۴ – مراقبت های پرستاری و مامائی نوین
۵ – بازتوانی جسمی ، روانی و اجتماعی
۶ – ارتقاء سلامت در گروه های آسیب پذیر ( کودکان ، مادران، سالمندان و... )

درج در تقویم: 16 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 8671 بار