دومین همایش بین المللی دین و رسانه

2nd International Conference on Religion and Media

دومین همایش بین المللی دین و رسانه روز یکشنبه، 19 آبان، 1387 لغایت چهارشنبه، 22 آبان، 1387 توسط معاونت صداي جمهوري اسلامي ايران, دانشكده صدا و سيما، دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه ا در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین همایش بین المللی دین و رسانه

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: ICRM02

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش
محور اول: دين و ارتباطات رسانه اي
1) دين و نظريه هاي رسانه

    * دين و نظريه هاي تأثير رسانه
    * دين و رسانه، از همگرايي تا واگرايي
    * دين، رسانه و منابع شناخت و باور
    * زبان دين و زبان رسانه

2) دين و كاركردهاي رسانه

    * دين و آموزش در رسانه
    * دين و اطلاع رساني در رسانه
    * دين و تفريح و سرگرمي در رسانه
    * دين و تبليغات رسانه اي
    * دين و همگرايي اجتماعي در رسانه
    * دين در ساختارهاي مختلف برنامه اي

3) دين، رسانه و مطالعات فرهنگي

    * دين، رسانه و هويت فردي و اجتماعي
    * دين، رسانه و روابط خانوادگي جديد
    * دين، رسانه و مسئله جنسيت
    * دين، رسانه و اوقات فراغت
    * دين، رسانه و فرهنگ مصرف

4) دين، رسانه و جهاني شدن

    * رسانه و مذهب جهاني
    * رسانه، دين و صلح جهاني
    * رسانه، دين و آينده جهان
    * رسانه و تكثر اديان
    * نقش رسانه در شكل گيري ايدئولوژيها، هويتها و نهضتهاي ديني فرا ملي

محور دوم: دين در رسانه
1) رسانه و مجازي شدن دين

    * رسانه و سطح دينداري
    * رسانه و فرو كاستن دين
    * رسانه هاي ديني سنتي در رسانه

2) رسانه و معارف ديني

    * رسانه و عقايد ديني
    * رسانه و مفاهيم ديني(ايمان، تقوا، گناه و ...)
    * رسانه و اخلاق ديني
    * رسانه و فقه
    * رسانه و تجربه ديني
    * رسانه و شعائر و مناسك ديني

3) رسانه و قداست

    * ماهيت امر قدسي در رسانه
    * رسانه و بازنمايي نمادها و تمثالهاي مقدس
    * رسانه و متون مقدس
    * رسانه، زمانها و مكانهاي مقدس
    * رسانه و نهادهاي ديني

4) مطالعات موردي

    * بررسي و آسيب شناسي موردي شبكه هاي ديني نظير God.TV،Islam Channel و...
    * بررسي و آسيب شناسي موردي فيلمها و سريالهاي با مضامين ديني
    * بررسي و آسيب شناسي موردي برنامه هاي راديويي يا تلويزيوني مختص مناسبتهاي مذهبي

توجه: تاكيد همايش بر راديو و تلويزيون به عنوان اثرگذارترين رسانه هاي موجود مي باشد.

درج در تقویم: 16 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 9573 بار