نوزدهمین سمینار جبر ایران

19th Iranian Algebra Seminar

نوزدهمین سمینار جبر ایران روز پنجشنبه، 23 اسفند، 1386 توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

نوزدهمین سمینار جبر ایران

محل برگزاری: سمنان
سال برگزاری: 1386
شناسه ملی این کنفرانس: IAS19

توضیحات کنفرانس

درج در تقویم: 15 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 10645 بار