نوزدهمین سمینار جبر ایران

نوزدهمین سمینار جبر ایران روز پنجشنبه، 23 اسفند، 1386 توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

نوزدهمین سمینار جبر ایران

محل برگزاری: سمنان
سال برگزاری: 1386
شناسه ملی این کنفرانس: IAS19

توضیحات کنفرانس

درج در تقویم: 15 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 8490 بار