اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی

The First Conference on Informal Education and Learning

اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی روز سه شنبه، 10 اردیبهشت، 1387 لغایت پنجشنبه، 12 اردیبهشت، 1387 توسط دانشگاه فردوسی مشهد, دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی

محل برگزاری: مشهد
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: ICIEL01

توضیحات کنفرانس

درج در تقویم: 13 فروردین 1387 - تعداد مشاهده 19114 بار