کارگاه آموزشی: سلسله کارگاه های سومین همایش ملی و بین المللی فرهنگ و هنر اسلامی

The series of workshops of the third national and international conference of Islamic culture and art

سلسله کارگاه های سومین همایش ملی و بین المللی فرهنگ و هنر اسلامی روز جمعه، 29 تیر، 1403 توسط موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر و فصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی و بابک دهقانی در شهر بندرعباس استان هرمزگان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی

برگزار کننده: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر, فصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی, بابک دهقانی
سلسله کارگاه های سومین همایش ملی و بین المللی فرهنگ و هنر اسلامی با اعطای گواهینامه معتبر و رایگان زمان: 26 تیر ساعت 20 مکان: موسسه فرهنگی هنری جستارنامه هنر و بستر گوگل میت
معرفی سخنرانان: جناب آقای دکتر بابک دهقانی سرکار خانم دکتر نیره سادات مبینی جناب آقای استاد علیرضا داوری جناب آقای دکتر احسان نیک بخت کشکولی
درج در سایت: 20 تیر 1403 - تعداد مشاهده 79 بار