سخنرانی علمی: نشست مدیریت پایدار منابع طبیعی

نشست مدیریت پایدار منابع طبیعی روز چهارشنبه، 26 اردیبهشت، 1403 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)، مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست

برگزار کننده: پژوهشکده سوانح طبیعی
چهاردهمین نشست از سلسله نشست های تخصصی در حوزه برنامه ریزی و توسعه روستایی با موضوع مدیریت پایدار منابع طبیعی در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 از ساعت 14:00 الی 16:00 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی با حضور سخنرانان ذیل برگزار می شود. شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است و گواهی حضور از سوی پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی به شرکت کنندگانی که حداقل نیمی از نشست (60دقیقه) در وبینار حضور داشته باشند، اعطا خواهد شد. علاقه مندان به این نشست می توانند از طریق https://eseminar.tv/wb138049 و یا کلیک بر روی ثبت نام در تصویر زیر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
معرفی سخنرانان: این نشست با حضور سخنرانان ذیل برگزار می گردد: دکتر وحید جعفریان جانشین مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک دکتر محمد درویش رییس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو دکتر افشین دانه کار استاد گروه مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
درج در سایت: 18 اردیبهشت 1403 - تعداد مشاهده 70 بار