کارگاه آموزشی: آسیب شناسی و حرکات اصلاحی در اندام تحتانی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی در اندام تحتانی روز جمعه، 27 بهمن، 1402 توسط دانشگاه شیراز و دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی

برگزار کننده: دانشگاه شیراز, دانشگاه محقق اردبیلی
بررسی مهم ترین آسیب های اندام تحتانی ارائه راهکارهای درمانی مدرن جهت بازتوانی اندام تحتانی
معرفی سخنرانان: دکتر حامدشیخعلی زاده مدرس دانشگاه محقق اردبیلی مخترع پژوهشگر مولف چندین کتاب رتبه ۳ کنکور دکتری بیومکانیک ورزشی
درج در سایت: 21 بهمن 1402 - تعداد مشاهده 94 بار