روز جهانی هوا شناسیتقویم علمی ایران

روز جهانی هوا شناسی

تاریخ تاسیس سازمان جهانی هواشناسی در ۲۳ مارس ۱۹۵۰ به عنوان روز جهانی هواشناسی نامگذاری شده است. این سازمان هر سال یک شعار برای روز جهانی هواشناسی را اعلام می کند و این روز در تمام کشورهای عضو سازمان جشن گرفته می‌شود. در ایران نیز سازمان هواشناسی کشور همه ساله ۲۳ مارس مصادف با سوم فروردین را که در سالهای کبیسه این روز مصادف با چهارم فروردین است بعنوان روز جهانی هواشناسی برگزار می کند. روز جهانی هواشناسی هر ساله در تاریخ 23 مارس به وقوع می پیوندد تا تاریخ عضویت کشورها در کنوانسیون سال 1950 که سازمان جهانی هواشناسی را تاسیس کرد، جشن گرفته شود. این روز همچنین نشان دهنده سهمی است که خدمات ملی هواشناسی و هیدرولوژیکی به ایمنی و رفاه جامعه می انجامد.  سازمان ملل روز جهانی هواشناسی را هر سال در حدود 23 مارس برگزار می کند تا اعضاء به یاد داشته باشند استقرار سازمان هواشناسی جهانی را که در آن تاریخ در سال 1950 تاسیس شده است. به همین مناسبت بسیاری از فعالیت ها و رویدادهای مختلف برگزار می شود.

Every 23 March, the World Meteorological Organization commemorates the coming into force of the Convention establishing the World Meteorological Organization on 23 March 1950. 
World Meteorological Day takes place every year on 23 March and commemorates the coming into force on 23 March 1950 of the Convention establishing the World Meteorological Organization. It showcases the essential contribution of National Meteorological and Hydrological Services to the safety and wellbeing of society and is celebrated with activities around the world.  The themes chosen for World Meteorological Day reflect topical weather, climate or water-related issues.