سالروز تشکیل نهضت سوادآموزیتقویم علمی ایران

سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی

سازمان نهضت سوادآموزی ایران یک سازمان دولتی ایرانی است که در هفتم دی ماه سال ۱۳۵۸، به منظور آموزش خواندن و نوشتن به بزرگسالان و نیز کودکانی که به مدرسه دسترسی ندارند (مناطق محروم) تشکیل گردید.