برآورد بار معلق در رودخانه با بستر شنی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC18_122

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

چکیده مقاله:

به لحاظ اهمیت و نقش پدیده انتقال رسوب در عرصه های مختلف مهندسی رودخانه تعیین کمیت بار رسوبی از دیرباز مورد توجه متخصصین مسائل رودخانه ای قرار گرفته است. از طرفی میزان غلظت رسوبات معلق یکی از مهم ترین پارامترها در برآورد بار رسوبی رودخانه ها به شمار می رود. بر اساس بررسی های انجام شده برای تخمین بار معلق تاکنون معادلات تجربی و نیمه تجربی متعددی در رودخانه های آبرفتی توسعه پیدا کرده است، هرچند به لحاظ پیچیدگی های حاکم بر فرایند انتقال رسوب، امکان معرفی یک معادله واحد جهانی میسر نبوده است. در این مقاله با استفاده از برداشت داده ها به صورت مطالعات میدانی در رودخانه هراز واقع در شمال کشور، بار معلق محاسبه شده است. همچنین نتایج حاصل از این مطالعهبا 7 معادله تخمین بار معلق مقایسه گشته است. ارزیابی معادلات با استفاده از ضرایب آماری MAE,RMSE,R، و انجام شد و مشخص گردید که معادلات بایکر و چانگ و همکاران نسبت به سایر معادلات به طور قابل قبولی میزان بار معلق را تخمین زده اند.

کلیدواژه ها:

انتقال رسوب ، بار معلق ، معادلات تجربی و نیمه تجربی ، ضرایب آماری

نویسندگان

ساناز هادیان

دانشجوی دکتری آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران

ساناز افضلی

کارشناس ارشد آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تهران

فرشته کلاهدوزان

دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران