بررسی اثر هندسه قالب در استحکام و هندسه اتصال ورق های آلومینیومی Al3105 متصل شده بافرایند کلینچینگ

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 421

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICME16_063

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر، اثر هندسه قالب در فرایند کلینچینگ بر روی شکل هندسه اتصال و استحکام مکانیکی اتصالات کلینچ بهصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ورق های آلومینیومی Al 3105 با قالبهای با هندسه های مختلف متصل شده اند. نمونه های متصل شده در مقطع اتصال برش داده شده اند و هندسه آنها بررسی شده است. همچنین از هر هندسه اتصال، نمونه هایی با آزمون کشش مورد بررسی قرار گرفته و خواص مکانیکی آنها تعیین شده است. نتایج نشان میدهد که اتصالات انجام شده با سنبه مخروطی به دلیل قفل مکانیکی بهتر همراه با ضخامت گلویی بیشتر، نسبت به سنبه استوانه ای از استحکام کششی بالایی برخوردار است. همچنین با بیشتر شدن عمق نقوذ سنبه در ورق اتصالی به دلیل جریان مواد ورق های اتصالی در محیط حفره ماتریس قفل مکانیکی بین دو ورق افزایش مییابد. به همین دلیل از یک شیار محیطی (undercut) در حفره ماتریس استفاده شده و اثر آن بر روی شکل هندسه اتصال و استحکام مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

هندسه قالب - هندسه اتصال - آلومینیوم – Al 3105 فرایند کلینچینگ

نویسندگان

محمدحسین میرزایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

علی فضلی

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

پرویز اسدی

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

مهدی سلطانپور

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران