بررسی پوسته های نمکی پلایای سبزوار با استفاده از تصاویر لندست

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GISCIENCE01_020

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق پنج سری از تصاویر سنسورهای لندست از جمله ETM + ،TM ،MSS و OLI در فواصل زمانی متفاوت در دوره 42 ساله بین سال های 1973 تا 2015 به منظور بررسی تنوع فضایی و زمانی پوسته های نمکی در پلایای سبزوار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تفاوت بین بازتاب گروه های طیفی قابل مشاهده و مادون قرمز نزدیک NIR یک روش قابل اطمینان به نام شاخص اختلاف استاندارد شده نمک NDSI در نظر گرفته شد تا سطوح نمکی را تشخیص دهد نتایج نشان داد که پوسته های نمک در طول دوره 42 ساله بین 15 ٪ تا 35 ٪ در تغییر بوده است. آنالیز مواد معدنی نمونه های زمینی در این قسمت ها نیز نشان دهنده کانی غالب هالیت بود که خود حاکی از فرآیند رو به افزایش تبخیر در منطقه است

نویسندگان

ملیحه پورعلی

دانشجو دکتری ژئومورفولوژی گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد

عادل سپهر

استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی مرادی

کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا

جعفر نجفی زاده

دکتری مهندسی عمران- زلزله،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد