شیوع سوانح و حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در دانش آموزان 11 تا 14 سال استان اصفهان و عوامل مرتبط با آن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 461

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RBTACS10_002

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: وقوع حوادث در میان نوجوانان یکی از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی در این گروه سنی می باشد که برنامه ریزی برای پیشگیری از ان ضروری است . این پژوهش با هدف بررسی شیوع سوانح وحوادث وعوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 11 تا 14 سال استان اصفهان طراحی گردید.روش کار: این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که بر روی 3242 دانش آموز 11 تا 14 سال استان اصفهان در سال 1394 انجام شد. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله بود وابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه از قبل تهیه شده معاونت بهداشتی استان اصفهان می باشد که توسط پرسشگر آموزش دیده تکمیل گردید و شامل اطلاعات وقوع حوادث و مکان، علت و عضو اسیب دیده در سال گذشته و رفتارهای خطر افرین در دانش اموز می باشد. نتایج: فراوانی وقوع حوادث ترافیکی وغیر ترافیکی درطی یک سال 29.8 % بود. وقوع حادثه در پسرها 2/4 برابر دختران بود P-value=0/01 بیشترین قسمت های آسیب دیده اندام ها 80/6% می باشند و حوادث بیشتر در حیاط مدرسه 19 % وبه علت زمین خوردن 52 % ایجاد شده است و پرتاب کردن اشیا به سمت همدیگر OR:5/29,P-value=0/02 و پشت پا زدن به دوستان در مسیر مدرسه بیشترین OR:4/30,P-value=0/04 سهم را در وقوع حوادث داشته است نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد وقوع حوادث ترافیکی وغیر ترافیکی در نوجوانان به خصوص پسران قابل توجه است و نظر به اینکه این حوادث بیشتر در مدرسه رخ داده و با برخی از رفتارهای مخاطره امیز در ارتباط است ، لذا توصیه می شود برای کاهش سوانح و حوادث در این گروه به آموزش های مناسب رفتاری در جهت فعالیت های سالم و کم خطر توجه ویژه شود

نویسندگان

نرگس معتمدی

استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران،

علی پوردشتیان یزدی

دانشجوی پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران

آرمیندخت شاه ثنایی

استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران،

زیبا فرج زادگان

استاد پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران