خانم دکتر زیبا فرج زادگان

Dr. Ziba Faraj Zadegan

استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185209)

18
15
72
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی