ارزیابی اثر گوشی همراه بر آسیب اسکلتی- عضلانی و کینماتیک گردن در کاربران گوشی همراه در پوسچرها و وظایف متنوع

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 575

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEHFS-6-4_007

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: در دهه اخیر، گوشی همراه به یکی از پرکاربردترین فناوری های روز دنیا تبدیل شده است که کاربران آن به دلیل استفاده روزافزون از این ابزار، ساعات بسیاری را صرف آن می کنند.روش کار: این مطالعه در دو بخش نیمه تجربی و تجربی صورت گرفت. در ابتدا 98 دانشجو در بخش نیمه تجربی وارد شدند و پرسشنامه های دموگرافیک و بادی مپ را پیش از کار با گوشی همراه پر کردند. سپس از آنان خواسته شد با گوشی همراه خود به مدت 20 دقیقه وظایف دلخواه را انجام دهند و بار دیگر پرسشنامه بادی مپ را تکمیل کنند. در بخش دوم این مطالعه، 12 زن از گروه نخست برای بررسی خمش گردن به کمک دستگاه موشن کپشن وارد مطالعه شدند. به منظور بررسی آماری نیز از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.یافتهها: جست وجو در اینترنت و ارسال پیامک از رایج ترین وظایف شرکت کنندگان این مطالعه بود. استفاده از گوشی همراه سبب افزایش درد و ناراحتی در گردن، شانه، شست، ریشه شست و تنار شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد وضعیت نشسته به طور معناداری به افزایش خمش گردن در مقایسه با وضعیت ایستاده می انجامد. همچنین خمش گردن هنگام در دست گرفتن گوشی همراه به صورت دودستی و همچنین حین تایپ کردن افزایش می یابد.نتیجه گیری: کاربران گوشی همراه برای زمان طولانی حرکات تکراری را در پوسچر ثابت داشتند و تصور می شود که این فاکتورها در افزایش احتمال بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی تاثیرگذارند.

نویسندگان

زهرا واحدی

کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکد هبهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

عادل مظلومی

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

علی شریف نژاد

استادیار، مرکز بیومکانیک ورزشی، پژوهشگاه تربی تبدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

کمال اعظم

دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران